Стручно усавршавање

Стручно образовање и обуке треба да пруже сваком појединцу могућност пуне социјалне партиципације, унапређивање квалитета живота, лични избор, запошљавање, могућност континуираног професионалног развоја и могућност квалитетнијег живота у здравој животној средини. То значи да је основни циљ стручног образовања и обука: обезбеђивање могућности младима и одраслима усвајање знања, стицање вештина и способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање, даље образовање и учење уз уважавање смерница одрживог развоја целокупног друштва.

Конкретни задаци стручног образовања и обука су:

стицање занимања и квалификација, односно релевантних компетенција, знања и вештина неопходних за запошљавање и рад у одређеном подручју рада;

стицање иницијалног и континуираног стручног образовања и обука;

развој способности, талената и потенцијала и самоиспуњење и наставак образовања.

 

Стратегија развоја стручног образовања

Преузмите стратегију

ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ

Активности наставника:

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.