Stručno usavršavanje

Stručno obrazovanje i obuke treba da pruže svakom pojedincu mogućnost pune socijalne participacije, unapređivanje kvaliteta života, lični izbor, zapošljavanje, mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja i mogućnost kvalitetnijeg života u zdravoj životnoj sredini. To znači da je osnovni cilj stručnog obrazovanja i obuka: obezbeđivanje mogućnosti mladima i odraslima usvajanje znanja, sticanje veština i sposobnosti (kompetencija) potrebnih za rad i zapošljavanje, dalje obrazovanje i učenje uz uvažavanje smernica održivog razvoja celokupnog društva.

Konkretni zadaci stručnog obrazovanja i obuka su:

sticanje zanimanja i kvalifikacija, odnosno relevantnih kompetencija, znanja i veština neophodnih za zapošljavanje i rad u određenom području rada;

sticanje inicijalnog i kontinuiranog stručnog obrazovanja i obuka;

razvoj sposobnosti, talenata i potencijala i samoispunjenje i nastavak obrazovanja.


>> Ponuda obrazovnih programa za 2017. godinu za nastavnike koji predaju na slovačkom jeziku pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke, naučnog istraživanja i sporta Slovačke Republike

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.