„Razvoj bezbednog i podsticajnog okruženju u školskom sistemu i pravo svakog deteta da bude zaštićeno od svih oblika nasilja opšti je cilj Ministarstva“ izjavio je danas ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić.

„Uključivanjem različitih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa i lokalne samouprave u prevenciju i zaštitu dece kroz nastavne i vannastavne aktivnosti taj cilj možemo da postignemo“, rekao je ministar Verbić na konferenciji ,,Nastava fizičkog vaspitanja u funkciji zaštite od nasilja“, koja je održana na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.

Prema njegovim rečima, od fizičkog vaspitanja se očekuje mnogo više od tri časa nedeljno, a vrlo su važne vannastavne aktivnosti i takmičenja, „jer na taj način deca razvijaju samopouzdanje, timski duh, fer plej i shvataju da je takmičenje viteško nadigravanje, a ne surovi rivalitet“.

„Međutim, da bismo efikasnije radili na zaštiti dece i učenika od nasilja potrebno je da definišemo ulogu i odgovornost svih, kako učenika i nastavnika, tako i roditelja“, rekao je Verbić i dodao da je neophodno i da se radi na promeni sistema vrednosti, koji je usled vremena u kojem živimo u velikoj meri nagrižen.

 

Verbić je naglasio da uloga nastavnika fizičkog vaspitanja je i da decu nauče kako da navijaju za svoj tim, kako da nauče da pobeđuju i gube, ali i da sagledaju osobine dece koje treba razvijati, a na koje uticati da se promene, rekao je ministar.

Dekan fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Vladimir Koprivica naglasio je da je nasilja uvek bilo i biće ga ali da oni koji se protiv njega bore treba da se prilagode novim oblicima i metodama u kojima se ono javlja danas.

Koprivica je naglasio da je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja uradio istraživanje na uzorku od 560 svojih studenata koje je pokazalo da se oko 43 odsto budućih profesora fizičkog vaspitanja susrelo sa nekim oblikom nasilja u okviru sporta. Prema njegovim rečima, studenti tog fakulteta kao mere za suzbijanje nasilja u sportu vide pooštravanje kazni i striktno poštovanje zakonskih propisa. Na skupu se se obratili i predstavnici Centra za prava deteta i Udruženja nastavnika fizičke kulture.

Na konferenciji je učestvovalo više od 130 nastavnika fizičkog vaspitanja, kao i učenici osnovnih i srednjih škola.