Иновациона делатност

 

Регистар иновационе делатности

Сагласно члану 11. Закон о иновационој делатности, Министарство просвете, науке и технолошког развоја води Регистар иновационе делатности

Обавештавамо вас да сте сходно издатом решењу о регистрацији субјекта иновационе делатности дужни да Годишњи извештај о свом раду усвојен од стране надлежног органа правног лица доставите Министарству најкасније до 31. марта текуће године, за претходну годину сходно члану 8. и 9. Правилника о садржају,року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјеката иновационе делатности ( „Сл.гласник РС“, бр. 1/2014 и 35/2017).

Физичко лице које је уписано у Регистар у својству регистрованог иноватора, писани годишњи извештај о свом раду доставља Министарству најкасније до 31. марта текуће године, за претходну годину сходно члану 12. Правилника о садржају,року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјеката иновационе делатности( „Сл.гласник РС“, бр. 1/2014 и 35/2017).

Субјекти иновационе делатности
  • развојно-производни центри;
  • истраживачко-развојни центри;
  • иновациони центри;
  • пословно-технолошки инкубатори;
  • научно-технолошки паркови;
  • регистрована физичка лица – иноватори
  • Центар за тренсфер технологија
  • Организација за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије

Списак евидентираних иновационих пројеката

Евидентирани иновациони пројекти:: ЕИП 2016.

Евидентирани инфраструктурни пројекти: ЕИП 2015.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2013.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2011.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2009.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2007.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2006.

Актуелно

Јавни позив за спровођење и организацију такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2017. години   датум објаве: 03.2.2017.

2016 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.