Иновациона делатност

 

Актуелно

 • 18.01.2021 – Јавни позив за спровођење и организацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2021. години
  Више о Такмичењу на ЛИНКУ

 

 

 • 24. јануар 2020 – Јавни позив за спровођење и организацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2020. годину

 

 

 

 

2017. година

 • Коначна листа иновационих/инфраструктурних пројеката који улазе у процедуру уговарања о суфинансирању буџетским средствима по јавном позиву 2017 ⁄ датум објаве: 27.11.2017.
 • Преузмите листу
 • Коначна листа пројеката физичких лица – иноватора за уговарање по ЈП 2017 ⁄ датум објаве: 18.11.2017.
 • Прелиминарна листа иновационих/инфраструктурних пројеката који улазе у процедуру уговарања о суфинансирању буџетским средствима по јавном позиву 2017 ⁄ датум објаве: 16.11.2017.
 • Преузмите листу

 

 

 

 


 

Регистар иновационе делатности

Сагласно члану 11. Закон о иновационој делатности, Министарство просвете, науке и технолошког развоја води Регистар иновационе делатности

Обавештавамо вас да сте сходно издатом решењу о регистрацији субјекта иновационе делатности дужни да Годишњи извештај о свом раду усвојен од стране надлежног органа правног лица доставите Министарству најкасније до 31. марта текуће године, за претходну годину сходно члану 8. и 9. Правилника о садржају,року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјеката иновационе делатности ( „Сл.гласник РС“, бр. 1/2014 и 35/2017).

Физичко лице које је уписано у Регистар у својству регистрованог иноватора, писани годишњи извештај о свом раду доставља Министарству најкасније до 15. фебруара текуће године, за претходну годину сходно члану 12. Правилника о садржају,року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјеката иновационе делатности( „Сл.гласник РС“, бр. 1/2014 и 35/2017).

Субјекти иновационе делатности
 • развојно-производни центри;
 • истраживачко-развојни центри;
 • иновациони центри;
 • пословно-технолошки инкубатори;
 • научно-технолошки паркови;
 • регистрована физичка лица – иноватори
 • Центар за тренсфер технологија
 • Организација за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије

Списак евидентираних иновационих пројеката

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2017.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2016.

Евидентирани инфраструктурни пројекти: ЕИП 2015.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2013.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2011.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2009.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2007.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2006.

2016 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.