Inovaciona delatnost

 

Aktuelno

 • Javni poziv za sprovođenje i organizaciju Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2020. godini.⁄ datum objave: 23.01.2020.

 

 

 

 

2017. godina

 • Konačna lista inovacionih/infrastrukturnih projekata koji ulaze u proceduru ugovaranja o sufinansiranju budžetskim sredstvima po javnom pozivu 2017 ⁄ datum objave: 27.11.2017.
 • Preuzmite listu
 • Konačna lista projekata fizičkih lica – inovatora za ugovaranje po JP 2017 ⁄ datum objave: 18.11.2017.
 • Preliminarna lista inovacionih/infrastrukturnih projekata koji ulaze u proceduru ugovaranja o sufinansiranju budžetskim sredstvima po javnom pozivu 2017 ⁄ datum objave: 16.11.2017.
 • Preuzmite listu

 

 

 

 


 

Registar inovacione delatnosti

Saglasno članu 11. Zakon o inovacionoj delatnosti, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja vodi Registar inovacione delatnosti

Obaveštavamo vas da ste shodno izdatom rešenju o registraciji subjekta inovacione delatnosti dužni da Godišnji izveštaj o svom radu usvojen od strane nadležnog organa pravnog lica dostavite Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu shodno članu 8. i 9. Pravilnika o sadržaju,roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti ( „Sl.glasnik RS“, br. 1/2014 i 35/2017).

Fizičko lice koje je upisano u Registar u svojstvu registrovanog inovatora, pisani godišnji izveštaj o svom radu dostavlja Ministarstvu najkasnije do 15. februara tekuće godine, za prethodnu godinu shodno članu 12. Pravilnika o sadržaju,roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti( „Sl.glasnik RS“, br. 1/2014 i 35/2017).

Subjekti inovacione delatnosti
 • razvojno-proizvodni centri;
 • istraživačko-razvojni centri;
 • inovacioni centri;
 • poslovno-tehnološki inkubatori;
 • naučno-tehnološki parkovi;
 • registrovana fizička lica – inovatori
 • Centar za trensfer tehnologija
 • Organizacija za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije

Spisak evidentiranih inovacionih projekata

Evidentirani inovacioni projekti: EIP 2017.

Evidentirani inovacioni projekti: EIP 2016.

Evidentirani infrastrukturni projekti: EIP 2015.

Evidentirani inovacioni projekti: EIP 2013.

Evidentirani inovacioni projekti: EIP 2011.

Evidentirani inovacioni projekti: EIP 2009.

Evidentirani inovacioni projekti: EIP 2007.

Evidentirani inovacioni projekti: EIP 2006.

2016 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.