Иновациона делатност

 

Регистар иновационе делатности

Сагласно члану 11. Закон о иновационој делатности, Министарство просвете, науке и технолошког развоја води Регистар иновационе делатности

Обавештавамо вас да сте сходно издатом решењу о регистрацији субјекта иновационе делатности дужни да Годишњи извештај о свом раду усвојен од стране надлежног органа правног лица доставите Министарству најкасније до 1. априла текуће године, за претходну годину сходно члану 8. и 9. Правилника о садржају,року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјеката иновационе делатности ( „Сл.гласник РС“, бр. 1/2014).

Физичко лице које је уписано у Регистар у својству регистрованог иноватора, писани годишњи извештај о свом раду доставља Министарству најкасније до 15. фебруара текуће године, за претходну годину сходно члану 12. Правилника о садржају,року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјеката иновационе делатности( „Сл.гласник РС“, бр. 1/2014).

Субјекти иновационе делатности
  • развојно-производни центри;
  • истраживачко-развојни центри;
  • иновациони центри;
  • пословно-технолошки инкубатори;
  • научно-технолошки паркови;
  • регистрована физичка лица – иноватори
  • Центар за тренсфер технологија
  • Организација за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије

Списак евидентираних иновационих пројеката

Евидентирани инфраструктурни пројекти: ЕИП 2015.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2013.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2011.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2009.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2007.

Евидентирани иновациони пројекти: ЕИП 2006.

Коначна листа предлога иновационих пројеката по јавном позиву 2016

 

Јавни позив за пријаву и учешће у реализацију иновационих пројеката по Програму иновационе делатности утврђеном за 2016. годину

Програм иновационе делатности за 2016. годину се остварују путем иновационих пројеката у чијој реализацији учествују развојно-производни центри из чл. 16. став 1. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05,18/10 и 55/13 – Закон), регистровани субјект иновационе делатности – правно лице уписано у Регистар иновационе делатности – Регистар који води Министарство просвете, науке и технолошког развоја – Министарство.

Позив за Конференцију и Симпозијум у области иновација, технолошке сарадње и међународног трансфера технологије у Нањингу, НР Кина

Министарство за науку и технологију Републике Кине заједно са Јиангсу одељењем за науку и технологију и Јиангсу центром за међународни трансфер технологије, организује 1. Конференцију везано за сарадњу у области иновација између Кине и земаља Централне и Источне Европе као и 3. Симпозијум у области иновација, технолошке сарадње и међународног трансфера технологије у периоду од 7.

Актуелно

Јавни позив за спровођење и организацију такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2016. години   датум објаве: 02.2.2016.

2015.

Јавни позив за пријаву и учешће у реализацији инфраструктурних пројеката регистрованих иновационих организација за пружање инфраструктурне подршку иновационој делатности  датум објаве: 02.11.2015.

Јавни позив за суфинансирање иновационих активности стручних друштава проналазача у 2015. години  датум објаве: 02.11.2015.

2016 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.