Nadležnosti u oblasti intelektualne svojine

Saglasno članu 14. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 i 62/17), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja, između ostalih, poslove državne uprave koji se odnose na propise u oblasti zaštite i prometa prava intelektualne svojine.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije www.zis.gov.rs priprema i ka Vladi upućuje nacrte, odnosno predloge propisa koji se odnose na oblast zaštite i prometa prava intelektualne svojine.

Saglasno članu 31. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 i 62/17) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja vrši nadzor nad radom Zavoda za intelektualnu svojinu

U vršenju unutrašnjeg nadzora nad radom Zavoda za intelektualnu svojinu kao posebne organizacije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je čl. 45, 46, 47, 48. i 50. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) ovlašćeno da: zahteva izveštaje i podatke o radu te posebne organizacije, da utvrdi stanje izvršavanja poslova i upozori na uočene nepravilnosti, da izdaje instrukcije kojima usmerava organizaciju poslova i način rada zaposlenih u posebnoj organizaciji i da predloži Vladi da preduzme mere na koje je ovlašćena.

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.