Надлежности у области интелектуалне својине

Сагласно члану 12. став 2. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 72/12 и 76/13), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, обавља и послове државне управе који се односе на прописе у области заштите и промета права интелектуалне својине, а сагласно члану 31. став 2. тог закона, врши надзор над радом Завода за интелектуалну својину

У сарадњи са Заводом за интелектуалну својину, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припрема и ка Влади упућује нацрте закона из области интелектуалне својине, односно предлоге подзаконских аката у тој области.

Програм Јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима

Нацрт закона

 

Закон о ауторским и сродним правима

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.