Надлежности у области интелектуалне својине

Сагласно члану 14. став 2. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 и 62/17), Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља, између осталих, послове државне управе који се односе на прописе у области заштите и промета права интелектуалне својине.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину Републике Србије www.zis.gov.rs припрема и ка Влади упућује нацрте, односно предлоге прописа који се односе на област заштите и промета права интелектуалне својине.

Сагласно члану 31. став 2. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 и 62/17) Министарство просвете, науке и технолошког развоја врши надзор над радом Завода за интелектуалну својину

У вршењу унутрашњег надзора над радом Завода за интелектуалну својину као посебне организације, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је чл. 45, 46, 47, 48. и 50. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) овлашћено да: захтева извештаје и податке о раду те посебне организације, да утврди стање извршавања послова и упозори на уочене неправилности, да издаје инструкције којима усмерава организацију послова и начин рада запослених у посебној организацији и да предложи Влади да предузме мере на које је овлашћена.

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.