Nadležnosti u oblasti intelektualne svojine

Saglasno članu 12. stav 2. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 72/12 i 76/13), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na propise u oblasti zaštite i prometa prava intelektualne svojine, a saglasno članu 31. stav 2. tog zakona, vrši nadzor nad radom Zavoda za intelektualnu svojinu

U saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja priprema i ka Vladi upućuje nacrte zakona iz oblasti intelektualne svojine, odnosno predloge podzakonskih akata u toj oblasti.

Program Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Nacrt zakona

 

Zakon o autorskim i srodnim pravima

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.