Тeла и комисије

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација (2018-2022. год.)

Обрасци захтева за акредитацију научноистраживачких организација

Упутства за подношење захтева за акредитацију научноистраживачке делатности:

Национални савет за научни и технолошки развој

– Записнике од 1. до 5. седнице погледајте ОВДЕ
– Записнике од 6. до 10. седнице погледајте ОВДЕ

Матични научни одбори
  • Матични научни одбори: технолошки развој

ТР – Матични научни одбор за биотехнологију и пољопривреду
ТР – Матични научни одбор за електронику, телекомуникације и информационе техологије
ТР – Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност
ТР – Матични научни одбор за материјале и хемијске технологије
ТР – Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер
ТР – Матични научни одбор за саобраћај, урбанизам и грађевинарство
ТР – Матични научни одбор за уређење, заштиту и коришћења вода, земљишта и ваздуха

  • Матични научни одбори: друштвене и хуманистичке науке

ОН – Матични научни одбор за историју, археологију и етнологију
ОН – Матични научни одбор за језик и књижевност
ОН – Матични научни одбор за права, економију и политичке науке
ОН – Матични научни одбор за филозофију, психологију, педагогију и социологију

  • Матични научни одбори: природне науке и медицина

ОН – Матични научни одбор за физику
ОН – Матични научни одбор за хемију
ОН – Матични научни одбор за биологију
ОН – Матични научни одбор за геонауке и астрономију
ОН – Матични научни одбор за медицинске науке
ОН – Матични научни одбор за математику, компјутерске науке и механику

Функције руководилаца Министарства просвете, науке и технолошког развоја као органа државне управе утврђене су члановима 23 – 27. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05).

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.