Tela i komisije

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija (2018-2022. god.)

Obrasci zahteva za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

Uputstva za podnošenje zahteva za akreditaciju naučnoistraživačke delatnosti:

Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj

– Zapisnike od 1. do 5. sednice pogledajte OVDE
– Zapisnike od 6. do 10. sednice pogledajte OVDE

Funkcije rukovodilaca Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao organa državne uprave utvrđene su članovima 23 – 27. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“ broj 79/05).

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.