Tela i komisije

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija (2014-2018. god.)

Obrasci zahteva za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

Uputstva za podnošenje zahteva za akreditaciju naučnoistraživačke delatnosti:

Uputstvo – instituti
Uputstvo – fakulteti
Uputstvo – centri izuzetnih vrednosti

Funkcije rukovodilaca Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao organa državne uprave utvrđene su članovima 23 – 27. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“ broj 79/05).

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.