Održana je obuka za 29 novih savetnica koje će dežurati na SOS liniji za prijavu nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Zahvaljujući entuzijazmu i profesionalizmu saradnika koji su obučeni da rade na SOS liniji, omogućeno je da telefonska linija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  funkcioniše puno radno vreme svakog radnog dana (od 7.30 do 15.30). Obuku su realizovali predstavnici Dečije Nacionalne Linije (NADEL-a) i predstavnici Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije.

SOS linija za prijavu nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama počela je sa radom  u decembru  2011.godine, u okviru Ministarstvu prosvete nauke  tehnološkog razvoja. Strateški cilj otvaranja ovakve linije bio je da se nasilje zaustavi i spreči, a da se za decu odnosno učenike stvori bezbedno okruženje i pruže podsticajni uslovi za učenje. Telefon je namenjen deci, roditeljima, svim zaposlenima u obrazovnim ustanovama, kao i onima kojima je potrebna dodatna pomoć u rešavanju problema nasilja.

 

Saradnici su birani iz redova onih koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa školama, mentori programa Škola bez nasilja, stručni saradnici iz vrtića, osnovnih i srednjih škola, ljudi koji poseduje potrebne veštine i kompetencije neophodne za rad na telefonu.

U periodu od formiranja  do sada  SOS linija je ispunila svoju ulogu  i oni koji prijavljuju nasilje dobijaju profesionalne informacije i savete.