Tekst Predloga strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2016. do 2020. godine – Istraživanje za inovacije možete preuzeti OVDE.

Tokom javne rasprave u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu biće održane tribine i sastanci o Predlogu strategije, dok se sve primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju na adresu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26 ili na e-mail adresu:nauka.javnerasprave@mpn.gov.rs, sa naznakom: „Predlog strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanje za inovacije”.