TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Međunarodno ispitivanje postignuća učenika i poučavanja u matematici i prirodnim naukama u četvrtom i osmom razredu osnovne škole –


Naziv međunarodnog istraživanja: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – Međunarodno ispitivanje postignuća učenika i poučavanja u matematici i prirodnim naukama u četvrtom i osmom razredu osnovne škole.

Nosilac istraživanja: Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA). Ova asocijacija okuplja različite naučnoistraživačke institucije i vladine institucije širom sveta koje realizuju TIMSS istraživanje u nacionalnim okvirima. Prvo TIMSS istraživanje je sprovedeno 1995. godine. 

Podržava i finansira TIMSS istraživanje u nacionalnim okvirima: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Priprema i izvodi TIMSS 2019 u nacionalnim okvirima: Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda izvodilo je ovo istraživanje u ciklusima 2003, 2007, 2011, 2015 i 2019.

Ciklus: TIMSS 2019 se odvija svake četvrte godine u svetu. U ciklusu TIMSS 2019 učestvuje više od 60 zemalja, uključujući Srbiju. TIMSS 2019 predstavlja peto učešće naše zemlje u ovom značajnom pedagoškom istraživanju. U ovom ciklusu testiranje se realizuje na uzrastu učenika četvrtog razreda.

Cilj: Prikupljanje i analiza podataka o postignućima učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka, kao i podataka o obrazovnom i porodičnom kontekstu u kojem ovi učenici uče.

Uzorak istraživanja: Nacionalni reprezentativni uzorak učenika četvrtog razreda sa njihovim roditeljima, učiteljima i direktorima osnovnih škola.

Period testiranja: Glavno testiranje  TIMSS 2019  u školama se izvodi u periodu od 25.3. do 12.04.2019. godine.