Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvovali su na konferenciji ,,Demokratija u akciji,“ koja je održana 6. i 7. juna u Atini.

Konferencija je omogućila pregled obrazovnih resursa razvijenih u okviru obrazovnih programa Saveta Evrope i podstakla je sinergiju u promociji demokratije i ljudskih prava u oblasti obrazovanja.

Različiti tipovi resursa, kao i inkluzivni pristupi u obrazovnoj praksi, predstavljeni su u vezi sa mrežom demokratskih škola, kao i implementacijom Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu. Na konferenciji je pored predstavnika MPNTR, učestvovao i  predstavnik ZUOV koji su razmenili svoja iskustva sa 120 kolega iz zemalja članica Saveta Evrope.

Konferencija je bila i prilika za pokretanje novog sajta www.living democracy.com  koji je razvio pedagoški Univerzitet u Cirihu u saradnji sa Savetom Evrope.

Prevedeni i adaptirani priručnici sa tog sajta nalaze se i na sajtu ministarstva http://www.mpn.gov.rs/materijali-savet-evrope/ kao i na sajtu https://www.living-democracy.rs/  kako bi nastavnicima bili dostupni za korišćenje.

Konferencija je organizovana u saradnji Saveta Evrope, Univerziteta za obrazovanje nastavnika u Cirihu i Ministarstva obrazovanja, istraživanja i religijskih poslova Grčke, koje je bilo domaćin.