U Naučnotehnološkom parku Beograd, 14. i 15. decembra 2017. održan je Inovacioni kamp u Beogradu. Ovaj Kamp je organizovan u cilju boljeg  razumeavnja  potreba softverskih kompanija, radi definisanja budućih  prioriteta za  inovacionu politiku u Srbiji, i predstavlja prvi u nizu ovakvih događaja koji će biti organizovani u narednom periodu kao deo Procesa preduzetničkog otkrivanja, odnosno učešća svih zainteresovaih strana u izradi Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije Republike Srbije.

Ovaj kamp okupio je iz Srbije i zemalja Zapadnog Balkana predstavnike softverskih kompanija, kreatore javnih politika, stručnjake iz softeverske industrije i predstavnike akademske zajednice, kako bi se razgovaralo o  ključnim izazovima naše softverske industrije, u cilju obezbeđivanja uslova za kreiranje njenog budućeg razvoja.

Po uzoru na već održane inovacione kampove u Amsterdamu, Barseloni, Bratislavi i Solunu, ovaj skup organizovali su Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republički sekretarijat za javne politike, Institut Mihajlo Pupin, uz podršku Zajedničkog istraživačkog centra  Evropske Komisije i NT Parka Beograd.

Inoavcioni kamp Beograd otvorili su Viktor Nedović, ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i Jasna Atanasijević, ispred RSJP, naglasivši značaj konsultativnog procesa u kreiranju dokumenata javnih politika. Takođe je istaknuto da je veoma značajno da se  izrada dokumenata javnih politika bazira na kvalitetnim analizama i podacima. Takav pristup, koji je u skladu i sa evropskom metodologijom, kao i horizontalna koordinacija javnih politika, treba  da dovedu do prioritetnih oblasti razvoja, koje će biti definasane ovom strategijom.