Konferencija „COST Connect“ posvećena održivoj energiji u dunavskom regionu (COST Connect – Sustainable energy in the Danube Region) održana je u Beogradu, 10. oktobra 2018. godine.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Viktor Nedović ocenio je da COST važan alat za istraživače u Srbiji i regionu Dunava.

Nedović koji je i koordinator Prioritetne aktivnosti 7 Dunavske strategije rekao je tom prilikom da se nada da će saradnja sa COST udruženjem biti nastavljena i u drugim naučnim oblastima i novim aktivnostima.

Na konferenciji je govorio i direktor COST asocijacije Ronald de Bruin.

 COST Connect predstavlja seriju interaktivnih radionica koje omogućavaju učesnicima da razvijaju ideje i izgrađuju jače istraživačke mreže. Ovakav tematski pristup podstiče saradnju učesnika COST akcija sa relevantnim akterima u oblasti istraživanja i inovacijar zličitih naučnih oblasti u podunavskom regionu.