Pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Gabrijela Grujić prisustvovala je u sredu, 2. oktobra potpisivanju Ugovora o učenju kroz rad i Ugovora o dualnom obrazovanju u Hemijsko-tehnološkoj školi Subotica.

Tom prilikom ugovore je potpisalo 30 učenika koji pohađaju obrazovne profile – pekar i poslastičar, njihovi roditelji i poslodavci kod kojih će učenici realizovati učenje kroz rad. Ugovore su potpisali i predstavnici škole i poslodavci u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju, koji se primenjuje od ove školske godine.

 Nema većeg benefita za mladog čoveka, nego da kada nakon formalnog obrazovanja dođe u neku kompaniju i kada pokaže svoju diplomu, može odmah da odgovori na sve potrebe kompanije, odnosno da vlasnik kompanije i svi koji su zaposleni uvažavaju i vrednuju njegovo znanje, izjavila je pomoćnica ministra Gabrijela Grujić.

Ugovori su potpisani sa pet kompanija, gde će učenici učenjem kroz rad moći da steknu određene kompetencije i praktična znanja, uz mogućnost stalnog zapošljavanja nakon završetka školovanja. Ugovori su potpisani sa sledećim poslodavcima:

– Privredno društvo za proizvodnju hleba i peciva „Don Don“ doo Beograd“

– szr str „Europa“ Fetani Musa, preduzetnik, Subotica

– Jožef Farkaš, pr pekarska radnja „Kolači Farkaš“ Subotica

– “Judit Čakanj pr ugostiteljsko trgovinska radnja BOSS Subotica“

– Isen Martinaj preduzetik, sztr „Proleće“ Subotica

Poslodavci koji su se odlučili za dualni model obrazovanja, potpisivanjem ugovora sa učenicima i školom,  nadaju se mladom stručnom kadru sa svim potrebnim znanjima, veštinama i stavovima.

Nakon tri godine školovanja, učenja kroz rad, učenici će imati mogućnost da biraju da li će ostati da rade kod poslodavca ili nastaviti da usavršavaju svoje znanje kroz dalje školovanje.

Učenici i tim Hemijsko-tehnološke škole pokazali su spremnost i odlučnost da usklade svoje profile sa aktuelnim potrebama tržišta u oblasti ugostiteljstva i turizma.