Na osnovu Četvrtog javnog poziva koje je raspisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  317 mladih talentovanih istraživača – studenata doktorskih studija, od toga 27 iz oblasti umetnosti, biće uključeno u naučnoistraživačke projekte koje realizuju akreditovane naučnoistraživačke organizacije. Četvrtim pozivom, koji je raspisan u novembru 2020. godine prvobitno je bilo planirano da bude angažovano 100 istraživača, ali zbog velikog broja prijava i interesovanja ta odluka je promenjena. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obezbedilo je sredstva za isplatu zarada mladim istraživačima.

Pravo na podnošenje prijave imali su mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i upisane doktorske akademske studije na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji, koji ispunjavaju sledeće uslove – da imaju najviše 30 godina, da su državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, da imaju ukupnu prosečnu ocenu najmanje 9.00 (devet) po formuli, kao i redovnost u studiranju.

 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je u 2018., 2019. i 2020. godini četiri poziva za talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija za učešće na naučnoistraživačkim projektima koje realizuju akreditovane naučnoistraživačke organizacije u tekućem ciklusu istraživanja (2011-2019). Prvi poziv je raspisan u martu 2018.godine za prijem 1000 mladih istraživača. Drugi poziv je raspisan, iste godine u novembru godine za prijem 100 mladih istraživača, a zbog velikog broja prijava mladih istraživača koji su ispunjavali uslove konkursa, odlukom je povećan broj angažovanih za još 200 istraživača. Treći poziv je raspisan u novembru 2019. godine za prijem još 100 mladih istraživača, a odlukom je povećan broj angažovanja istraživača do 200.