Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja održalo je u Nišu stručne konsultacije o okviru za izradu ,,Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja do 2027. godine,, a danas je stručnoj javnosti predstavljena oblast predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević rekao je da je cilj ove Strategije podizanje sveobuhvatnog kvaliteta na svim nivoima obrazovanja, kao i povećanje obuhvata stanovništva na svim nivoima obrazovanja od predškolskog do visokog i celoživotno učenje. On je naveo i da je Strategijom predviđeno mnogo novina što se tiče predškolskog obrazovanja i vaspitanja.

Predviđen je veći obuhvat predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem  dece uzrasta od tri do pet ipo godina. Previđeno je da taj obuhvat bude 95 odsto, kazao je Šarčević na skupu u zgradi Univerziteta u Nišu.

Prema njegovim rečima, obuhvat predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem je u kontinuiranom porastu. On je naveo da je u 2018. godini obuhvat iznosio 61.3% dece uzrasta od 3 do 5 godina starosti, u odnosu na 52% u 2016. godini i dodao da su u toku reformske aktivnosti kako bi se obuhvat još povećao i Srbija dostigla ciljeve Evropske unije.

Istakao je da je osim povećanja broja dece u predškolskim ustanovama neophodno  obezbediti i infrastrukturu, što će se, između ostalog obezbediti realizacijom kredita Svetske banke od 50 miliona evra, koja je u toku. 

Ministar Šarčević je naglasio da pilot program „Godine uzleta“ koji je uveden u tri predškolske ustanove spada u tri najbolja programa za predškolce u Evropi, po mišljenju Unicefa. U toku je obuka 6.800 vaspitača da rade po tom programu.

Ministar je posebno naglasio značaj programa jednosmenskog celodnevnog rada u osnovnim školama koji predviđa nova Strategija. Od sledeće godine u ovaj program bi trebalo da se uključi još 263 novih osnovnih škola. Šarčević je dodao da će takav koncept zaživeti i u pojedinim srednjim školama.

Ministar je naveo i da ceo proces prati i digitalizacija obrazovanja i da će učenici od prvog do četvrtog razreda  od sledeće školske godine imati i novi predmet „Digitalni svet“.

Kako je istaknuto, novom Strategijom uvodi se mnogo novina – učenje o ishodima,  međupredmetne kompetencije, disciplinarni modele koji dovode do projekte nastave. To je zanimljivije deci, duže pamte i znaju da primene stečena znanja.

Ceo proces podrazumeva i izmenu zakonskog okvira. Zbog toga je u poslednje tri godine doneto više od 35 zakona i usvojene nove osnove Nacionalnog plana i programa. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zbog toga zajedno sa Zavodom za unapređivanje znanja i vaspitanja sprovodi obuke za nastavnike. U osnovnim školama je obuhvaćeno preko 50 odsto nastavnika i deo nastavnika iz srednjih škola.

Državni sekretar Anamarija Viček predstavila je program inkluzije, kao i obrazovanje na jezicima manjina. Ona je istakla da se u Republici Srbiji kompletna nastava izvodi na osam jezika nacionalnih manjina, kao i da postoji i predmet Maternji jeziku sa elementima nacionalne kulture. Ona je govorila i o inkluziji kao i obrazovnim politikama.

Pomoćnik ministra za osnovno i predškolsko obrazovanje Milan Pašić govorio je o metodologiji izrade Strategije, sprovođenju dopunske nastavi u inostranstvu, kao i o povećanju obuhvata i smanjenju osipanja učenika iz sistema obrazovanja.

Govoreći o dopunskoj nastavi rekao je da taj oblik nastave pohađa 4.800 učenika u 11 zemalja.

Načelnik Odeljenja za koordinaciju rada školskih uprava Jasmina Đelić  predstavila je program jednosmenskog rada, eksterno i samovrednovanje i nove standarde.

Direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Zlatko Grušanović govorio je o usklađivanju udžbenika u skladu sa novom paradigmom i o profesionalnom razvoju zaposlenih i novim resursima.

Zamenik direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Gordana Čaprić predstavila je praćenje i evaluaciju ocenjivanja, nacionalnih testiranja, malu maturu kao i kompentencije i programe.

Pored Beograda i Niša stručne konsultacije biće održane i u Novom Sadu i Kragujevcu.

Zainteresovani mogu predloge, sugestije i komentare dostaviti na: strategija2027@mpn.gov.rs