Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u novoj budžetskoj liniji uplatiće sredstva univerzitetima za odobrena budžetska mesta na master programima.

Studentima koji su u školskoj godini 2018/2019 upisali master studije na nivou univerziteta na budžetu, a koji su već uplatili školarinu, taj novac biće vraćen početkom 2019. godine.

Kvalitetno visoko obrazovanje je jedan od prioriteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zbog čega se intenzivno radi na reformi te oblasti. U prethodnom periodu bila su odobravana i finansirana dodatna budžetska mesta na IT smerovima na visokoškolskim ustanovama. Ministarstvo će nastaviti sa ovom praksom i naredne godine i predlagaće budžetsko finansiranje za studije koje su u skladu sa potrebama tržišta rada.

Imajući u vidu značaj visokog obrazovanja prethodna administracija MPNTR saglasila se sa povećanjem kvota na određenim smerovima, ali do sada nije bilo tehničkih mogućnosti da se obezbedi finansiranje budžetskih mesta na master programima na nivou univerziteta.

Ministarstvo će ispuniti sve obaveze prema studentima i visokoškolskim ustanovama.