U  organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Tršiću su, i ove godine, organizovani kursevi posvećeni nacionalnim disciplinama: srpskom jeziku, srpskoj kulturi i folkloristici.

Rad prošlogodišnjih učesnika radionica je pretočen u zbornik, a na promociji koja je održana u četvrtak, 8. avgusta govorili su profesor Miloš Kovačević sa Filološkog fakulteta u Beogradu i profesor Aleksandar Jovanović sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu.

Kako je istaknuto, radovi u zborniku su dobar primer kako se kod mladih mogu afirmisati nacionalne discipline.

Zbornik sadrži 23 rada koja su tematski vezana za srpski jezik, kulturu i folkloristiku.

Kursevi su zamišljeni kao temelj škole nacionalnih nauka u Tršiću, a ove godine ih je pohađalo oko četrdeset srednjoškolaca iz Republike Srbije i Republike Srpske.