U OŠ „Radoje Domanović“ u Nišu danas je obeležen Dan demokratske kulture čiji je cilj podizanje kvaliteta obrazovanja, podsticanjem demokratske kulture.

Škola je sa partnerskim školama iz Niša prikazala na koji način će realizovati svoj akcioni plan kada je reč o promociji interkulturalnosti, antidiskriminacije i tolerancije.

Tim povodom organizovan je muzički i dramski program.

Rukovodstvo škole, učenici i roditelji bili su domaćini predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Saveta Evrope, kao i članovima lokalne zajednice  i gradske uprave.

Projekat „Podsticanje demokratske kulture u školama predstavlja dvogodišnju aktivnost koju sufinansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a u okviru Programa pod nazivom „Horizontalna pomoć za Zapadni Balkan i Tursku“.

U okviru projekta realizuju se aktivnosti u 20 osnovnih i srednjih  škola u Republici Srbiji. Program realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i  Odeljenje za obrazovanje Saveta Evrope u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu.