Isplata jedanaeste i dvanaeste mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima, za školsku  2018/2019. godinu,  počinje u petak, 28. juna 2019. godine.

Mesečni iznos stipendije za izuzetno nadarene učenike je 15.000 dinara.