Od toga koliko su precizno razvijene i sprovedene procedure zavisiće uspeh pilot projekta državne mature, rečeno je danas na sastanku u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 Sastanku na kome je bilo reči o priprema za uvođenje novog koncepta završnih ispita u srednje obrazovanje, kao i  održavanju probne završne mature prisustvovao je i ministar prosvete Mladen Šarčević.

 U prvom pilot projektu državne mature akcenat bi trebalo da bude na procedurama. To ne znači da bi bile testirane samo procedure, već bi akcenat bio na njima. Uspeh pilota i završnog ispita zavisiće od toga koliko su precizno razvijene i sprovedene procedure, istaknuto je na sastanku.

 Kako je rečeno, u drugom pilot projektu bi bila testirana kompletna matura.

 Projekat čiji je cilj da pripremi obrazovni sistem u Srbiji za uvođenje novog koncepta završnih ispita u srednje obrazovanje počeo je pre šest nedelja.

 Taj koncept, između ostalog, podrazumeva da svi učenici istovremeno polažu državnu maturu i da fakulteti priznaju maturu kao ispit na osnovu koga se učenici upisuju bez prijemnog ispita.

Uvođenje državne mature značajno je za unapređivanje kvaliteta srednjeg obrazovanja i vaspitanja, ali i za dostupnost visokog obrazovanja svim učenicima.