Evropska komisija je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,organizovala Horizont 2020 (Okvirni program EU za istraživanje i inovacije) info dan i radionicu 26. i 27. novembra 2018. godine u Beogradu. Cilj ovog događaja bio je da se istraživačima i naučnoj zajednici u Srbiji pruže dodatne informacije o mogućnostima učešća u Horizont 2020 programu, o načinu kako treba da pristupe različitim portalima, pronađu partnerske institucije, pripreme aplikaciju i kako da izbegnu ubičajene greške.

Takođe, prezentovane su mogućnosti za finansiranje malih i srednjih preduzeća, saradnje akademskih institucija i industrije, Evropski inovacioni savet i dr. Program je bio interaktivanog karaktera i osmišljen tako da su učesnici imali niz praktičnih vežbi. 

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, profesor dr Viktor Nedović, pozdravio je skup i održao prezentaciju vezanu za sistem podrške istraživačkom sektoru i drugim korisnicima programa putem mreže nacionalnih kontakt osoba za Horizont 2020. U svom izlaganju je istakao značaj i ostalih međunarodnih programa koji su u nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ispred delegacije Evropske unije u Srbiji, skupu se obratio g-din Dejan Šuvakov. Program sa ekspertske strane su organizovali i izveli dr Stiven Kvori i dr Džordž Bonas.

Dr Nikola Tomašević sa Instituta Mihajlo Pupin i prof. Radosav Jovanović sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu su prestavili svoje iskustvo u dva uspešna Horizont 2020 projekta.