U srednje škole u Republici Srbiji ne uvodi se novi predmet „Osnove sistema odbrane Republike Srbije“, već učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole još od školske 2018/2019. godine  imaju mogućnost da se o ulozi i zadacima Vojske Srbije i srodnim temama upoznaju kroz ukupno četiri časa odeljenskog starešine tokom školske godine.

Reč je o programu koji je uveden u drugom polugodištu školske 2018/2019. godine na incijativu Ministarstva odbrane. Predviđeno je da se ovoj temi posvete dva časa u prvom i dva časa u drugom polugodištu.

S obzirom na činjenicu da je zbog pandemije virusa Kovid 19 nastavni proces organizovan po drugačijem modelu, časovi posvećeni ovoj temi biće organizovani na daljinu.

Kako je predviđeno, učenicima će predavanja dražati odeljenjske starešine uz stručnu pomoć predstavnika Ministarstva odbrane i rezervnih vojnih starešina. Planirano je da se na časovima odeljenskog starešine obradi 11 tema.