Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je danas u Naučno tehnološkom parku Beograd da je Strategija pametne specijalizacije značajan instrument za poboljšanje i razvoj inovacija i istraživanja u Srbiji, kao i za razvoj ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama.

Na početku konsultacija u okviru Javne rasprave o Nacrtu strategije pametne specijalizacije u Republici Srbiji  Šarčević je rekao da su prioritetne oblasti, identifikovane kroz proces izrade ovog dokumenta.

Reč je o oblastima u kojima naša zemlja ostvaruje konkurentne prednosti i u koje je potrebno dalje investirati. To su: informaciono-komunikacione tehnologije, hrana za budućnost, kreativne industrije, mašine i proizvodni procesi budućnosti, rekao je on.

Prema njegovim rečima, cilj je da obrazovanje u Srbiji ide ka industrijama koje donose zaposlenje i velike zarade.

Ministar je naveo da ministarstvo intenzivno radi na novoj Strategiji razvoja obrazovanja, vaspitanja i nauke do  2030 godine čiji je moto „Društvo zasnovano na znanju“, kao i da je poslednjih godina urađeno mnogo toga kako bi se stvorio ambijent da se nauka razvija kvalitetnije i brže.

Državni sekretar Vladimir Popović istakao da se Strategije pametne specijalizacije pominje i u članovima Zakona o Fondu za nauku.

Rezultate ove strategije ćemo koristiti i prilikom definisanja novih poziva Fonda za nauku, naveo je on.

Popović je kazao da je u 2020. godini planirano da se objavi program koji je, između ostalog i baziran na Strategiji pametne specijalizacije.

Mi ćemo neke od rezultata ove Strategije koristiti prilikom definisanja tema za te pozive. Ministarstvo je bilo nosilac i Strategije veštačke inteligencije koja je doneta. Radićemo strategiju otvorenih inovacija u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. I sve te tri strategije će biti osnova za veliku strategiju o kojoj je govorio ministar – Strategiju razvoja obrazovanja, vaspitanja i nauke do  2030 godine, naveo je on.

Ministar Mladen Šarčević i državni sekretar Vladimir Popović istakli su veliku angažovanost pomoćnika ministra Viktora Nedovića u procesu izrade nacrta Strategije pametne specijalizacije.

Nedović koji je i koordinatora 4S procesa istakao je da je tri godine rađeno na toj Strategiji.

Trudili smo se da uključimo što više ljudi iz svih segmenata društva. Urađena je opsežna analiza stanja kako bi se definisalo koje su to oblasti privrede u kojima Srbija ima potencijala i u koje treba dalje investirati kako bi brže razvijale. Definisane su prioritetne oblasti, rekao je on.

Nakon identifikacije prioritetnih oblasti izrađen je nacrt Strategije sa sveobuhvatnim paketom mera za svaku identifikovanu oblast, kojima se će se uticati na poboljšanje konkurentskog položaja srpskih kompanija na globalnom tržištu i ostvariti pozitivan efekat na društveno-ekonomski razvoj.

Nedović je kazao da je važna saradnja privrede i nauke i da su definisane mere i aktivnosti koje treba da daju podršku tim merama, kao i budžeti za implementaciju.

On je rekao da očekuje da kroz javnu raspravu stignu predlozi i sugestije kako bi se unapredio nacrt strategije.

Javna rasprava traje do 20. januara.

Javne rasprave danas su istovremeno održane u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Učesnici konsultacija mogli su putem video linka da prate obraćanje ministra i rektora univerziteta iz Novog Sada, Niša i Beograda Dejana Jakšića, Dragana Antića i Ivanke Popović.