U okviru programa javne rasprave o Nacrtu zakona o fondu za nauku Republike Srbije u petak 14. septembra 2018. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu održana je druga javna rasprava.

Nacrt Zakona o fondu za nauku je pobudio veliko interesovanje naučne zajednice, ali i šire stručne javnosti. Raspravi je pored većeg broja istraživača, prisustvovalo i rukovodstvo SANU, Univerziteta u Beogradu, dekani fakulteta, direktori instituta,… Za reč se javilo oko 20 učesnika, koji su izneli svoje primedbe, pohvale, komentare i sugestije. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će sa Radnom grupom koja je pripremila tekst Nacrta pažljivo razmotriti sve komentare i primedbe, i učiniti napor da finalni tekst bude još kvalitetniji i precizniji.

Primedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na adresu: nauka@mpn.gov.rs (u subjektu poruke navesti „Nacrt zakona o Fondu za nauku Republike Srbije“)  i to preko posebnog obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za podnošenje primedbi i predloga je 24. septembar.

U ime Ministarstva, o Nacrtu zakona o fondu za nauku, kao i ambijentu u kome se odvija ceo zakonodavni proces govorio je državni sekretar prof. dr Vladimir Popović, koji je i odgovarao na postavljena pitanja. Državni sekretar Popović je ujedno i predsedavajući Radne grupe koja je pripremila predlog Nacrta zakona. Javnoj raspravi su prisustvovali i državni sekretar MPNTR prof. dr Viktor Nedović, kao i pomoćnici ministra prof. dr Tibor Sabo, dr Saša Lazović i prof. dr Marija Kuzmanović.