Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastavlja saradnju sa Vladom AP Vojvodine koja je izdvojila sredstva za prevod i titlovanje obrazovnih materijala i časova  za učenike osmog razreda za predmete koji se polažu na završnom ispitu, a koji su emitovani na srpskom jeziku na Radio televiziji Srbije. 

Učenici osmog razreda koji pohađaju nastavu na slovačkom, mađarskom, rusinskom i rumunskom jeziku, mogu pratiti nastavu na  YouTube kanalu RTV i RTS na linku https://www.youtube.com/channel/UCFnBsI7JMyplAar8kEQ0LmA/playlists

Ulaskom na link u podešavanjima video snimka potrebno je izabrati titl na mađarskom, rusinskom, slovačkom ili rumunskom jeziku.

Pored ovoga, a kako bi se ostvarilo pravo svih učenika na obrazovanje na maternjem jeziku, Ministarstvo nastavlja saradnju sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, nacionalnim i lokalnim/manjinskim medijima da bi zajedno sa nastavnicima realizovali pripremu, snimanje i emitovanje časova na osam jezika nacionalnih manjina, na kojima se celokupna nastava izvodi

Sve informacije o za nastavi na daljinu za vreme vanrednog stanja dostupne su na mađarskom, albanskom, hrvatskom bosanskom, bugarskom, rumunskom, rusinskom i slovačkom jeziku na linku https://www.rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php