Pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vesna Nedeljković učestvovaće na Regionalnom forumu o održivom razvoju za UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe) region koji će se održati 21. i 22. marta 2019. godine u Ženevi.

Ona će prezentovati studiju slučaja pod nazivom „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje u Srbiji“ u okviru okruglog stola na temu „Učenje bez granica: celoživotno učenje i inkluzivno obrazovanje“. Na Regionalnom forumu biće predstavljena iskustva Republike Srbije u sprovođenju reformi u inkluzivnom obrazovanju a koja se odnose na ostvarivanje četvrtog cilja održivog razvoja: Kvalitetno obrazovanje.

U proteklih 10 godina, Vlada je preduzela opsežne promene i reforme u obrazovnom sistemu sa sveobuhvatnim fokusom na poboljšanje jednakosti, kvaliteta i efikasnosti dimenzija obrazovanja. Osnovni cilj sadašnjih politika i strategija je da se poboljša pristup kvalitetnom predškolskom i osnovnom obrazovanju, kako bi se poboljšala obrazovna postignuća svih učenika uopšte, a posebno dece iz ugroženih društvenih grupa i socijalno nestimulativnih sredina. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je 2009. godine Zakon o osnovama obrazovnog sistema, koji je obezbedio pravni okvir za inkluzivno obrazovanje.

Studija slučaja koja će biti predstavljena na Regionalnom forumu rezimira napore MPNTR-a Srbije da uvede i podrži sprovođenje politika vezanih za upis sve dece u redovni obrazovni sistem i davanje podrške školama i nastavnicima da pruže odgovarajuću dodatnu podršku u obrazovanju za učenike sa invaliditetom, poteškoćama u učenju i smetnjama u razvoju. U poslednjoj deceniji, inkluzivne obrazovne politike omogućile su obrazovanje hiljada dece i mladih koji su ranije bili van obrazovnog sistema.

Regionalni forum je platforma koja okuplja aktere zainteresovane za rešenja održivog razvoja, koju organizuje UNECE u bliskoj saradnji sa regionalnim sistemom Ujedinjenih nacija. Regionalni forum o održivom razvoju prati implementaciju Agende 2030 i njenih ciljeva održivog razvoja u UNECE regionu. Fokusirajući se na praktična iskustva, on stvara prostor u regionu za razmenu rešenja, najboljih praksi i izazova u primeni ciljeva održivog razvoja i pomaže identifikaciji glavnih regionalnih trendova. Studije slučaja koje se prezentuju čine osnovu segmenta horizontalnog učenja. 

Učešće na Regionalnom forumu biće sprovedeno u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Srbiji.