Уџбеници

 


 

Листa оцењивача рукописа уџбеника

 

Преузмите ТАБЕЛУ са појединачним гласовима школа, по општинама, за комплете уџбеника // Подаци колико је ученика сваки глас носио, ко је издавач комплета, да ли је уџбеничка јединица одређена као обавезна од стране школе или не, колико је уџбеника школа наручила за библиотеку и сл.

Резултати избора уџбеника – преглед по основним школама

У табелама које следе налази се извод из информационог система МПНТР о броју изабраних уџбеничких комплета, као првог, другог и трећег избора, од стране школа, у поступку избора уџбеника на нивоу школе за Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године.

Резултати избора уџбеника за основну школу

У табелама које следе налази се извод из информационог система МПНТР о броју изабраних уџбеничких комплета, као првог избора, од стране школа, у поступку избора уџбеника на нивоу школе за Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године.


Избор уџбеника који ће се користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је листу уџбеника за основну школу:

Листа уџбеника на српском језику

Први разред – српски језик                                                      Пети разред – српски језик

Други разред – српски језик                                                     Шести разред – српски језик

Трећи разред – српски језик                                                     Седми разред – српски језик

Четврти разред – српски језик                                                 Осми разред – српски језик


ДОПУНЕ:

Народна традиција, I – IV разред

Грађанско, III разред

 

Листа уџбеника за све разреде ОШ у односу на језик комплета

Албански језик                                                                             Румунски језик

Босански језик                                                                             Русински језик

Бугарски језик                                                                              Словачки језик

Хрватски језик                                                                             Мађарски језик


ДОПУНЕ:

Хрватски језик, VI разред                                    

Босански језик, III разред

 

 

Листа уџбеника за предмет матерњи језик на са елементима националне културе и „Српски као нематерњи језик“ и стране језике

Уџбенички комплети за предмет матерњи језик на са елементима националне културе и „Српски као нематерњи језик“

Страни језици


ДОПУНЕ:

Матерњи језик са елементима националне културе 

Немачки језик, VIII разред

 

Каталог уџбеника за основну школу одобрених за школску 2016/2017 – 2018/2019. годину

Преузмите PDF формат Каталога: ОВДЕ

Каталог уџбеника за основну школу одобрених за школску 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. годину

У табелама које следе налази се извод из информационог система МПНТР о изабраним уџбеничким комплетима од стране школа, у поступку избора уџбеника на нивоу школе за Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године.

Информација о укупном броју ученика који наставу похађа на српском језику, као и број ученика у групама за стране језике. Погледајте бројеве и на порталу отворених података МПНТР.


 

Преузмите упутство:

ЗА НАСТАВНИКЕ
ЗА ДИРЕКТОРЕ

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.