Udžbenici

 


 

Lista ocenjivača rukopisa udžbenika

 

Preuzmite TABELU sa pojedinačnim glasovima škola, po opštinama, za komplete udžbenika // Podaci koliko je učenika svaki glas nosio, ko je izdavač kompleta, da li je udžbenička jedinica određena kao obavezna od strane škole ili ne, koliko je udžbenika škola naručila za biblioteku i sl.

Rezultati izbora udžbenika – pregled po osnovnim školama

U tabelama koje slede nalazi se izvod iz informacionog sistema MPNTR o broju izabranih udžbeničkih kompleta, kao prvog, drugog i trećeg izbora, od strane škola, u postupku izbora udžbenika na nivou škole za Katalog udžbenika koji će se u osnovnim školama koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine.

Rezultati izbora udžbenika za osnovnu školu

U tabelama koje slede nalazi se izvod iz informacionog sistema MPNTR o broju izabranih udžbeničkih kompleta, kao prvog izbora, od strane škola, u postupku izbora udžbenika na nivou škole za Katalog udžbenika koji će se u osnovnim školama koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine.


Izbor udžbenika koji će se koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine realizuje se u skladu sa članom 33. i 34. novog Zakon o udžbenicima („Službeni glasnik RS“ broj 68/15).

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je listu udžbenika za osnovnu školu:

Lista udžbenika na srpskom jeziku

Prvi razred – srpski jezik                                                      Peti razred – srpski jezik

Drugi razred – srpski jezik                                                     Šesti razred – srpski jezik

Treći razred – srpski jezik                                                     Sedmi razred – srpski jezik

Četvrti razred – srpski jezik                                                 Osmi razred – srpski jezik


DOPUNE:

Narodna tradicija, I – IV razred

Građansko, III razred

 

Lista udžbenika za sve razrede OŠ u odnosu na jezik kompleta

Albanski jezik                                                                             Rumunski jezik

Bosanski jezik                                                                             Rusinski jezik

Bugarski jezik                                                                              Slovački jezik

Hrvatski jezik                                                                             Mađarski jezik


DOPUNE:

Hrvatski jezik, VI razred                                    

Bosanski jezik, III razred

 

 

Lista udžbenika za predmet maternji jezik na sa elementima nacionalne kulture i „Srpski kao nematernji jezik“ i strane jezike

Udžbenički kompleti za predmet maternji jezik na sa elementima nacionalne kulture i „Srpski kao nematernji jezik“

Strani jezici


DOPUNE:

Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture 

Nemački jezik, VIII razred

 

Katalog udžbenika za osnovnu školu odobrenih za školsku 2016/2017 – 2018/2019. godinu

Preuzmite PDF format Kataloga: OVDE

Katalog udžbenika za osnovnu školu odobrenih za školsku 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019. godinu

U tabelama koje slede nalazi se izvod iz informacionog sistema MPNTR o izabranim udžbeničkim kompletima od strane škola, u postupku izbora udžbenika na nivou škole za Katalog udžbenika koji će se u osnovnim školama koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine.

Informacija o ukupnom broju učenika koji nastavu pohađa na srpskom jeziku, kao i broj učenika u grupama za strane jezike. Pogledajte brojeve i na portalu otvorenih podataka MPNTR.


 

Preuzmite uputstvo:

ZA NASTAVNIKE
ZA DIREKTORE

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.