Ministar prosvete, nauke i tehnološkog  razvoja Mladen Šarčević  najavio je danas  da od sledeće nedelje počinje rad na više zakona kojim će se omogućiti poslodavcima veća ulogu u sistemu obrazovanja.

„Ne menjamo zakone zbog ne znam čega, već zbog promena kvaliteta obrazovanja u Srbiji i želje da mladi ljudi dođu do svog parčeta hleba“, rekao je ministar na okruglom stolu „Uloga lokalnih samouprava u dualnom obrazovanju“.

On je dodao i da se radi na posebnom zakonu za osnovne škole kojim će kroz tehničko obrazovanje biti uveden novi predmet preduzetničko vaspitanja. On je objasnio da to ne znači da će deca biti opterećena sa više časova, već da će od petog razreda preduzetničko vaspitanje učiti kroz tehničko obrazovanje.

Dualno obrazovanje, dodaje Šarčević, ne doživljavaju svi na isti način, da već postoje dobri resursi u pojedinim školama, a da je sve više škola i kompanija koje su zainteresovane za taj način rada.

On je pojasnio da poslodavac ima potrebu da dobije radnika koji je obučen, te da je u školovanju takvih kadrova neophodna saradnja škola, lokalne samouprave, privrede.

„Ponosan sam kada obiđem ustanove koje su sve dobro uradile. U Srbiji ima dobrih primera prakse. Ovo nije projekat jednog ministra i njegovog tima. Mi smo osetili duh vremena i potrebu društva“, naveo je ministar.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da su se sklopile kockice da se uvede dualno obrazovanje u škole, te da je prelomni momenat da se kaže da li ćemo školovati buduće generacije za evropsko tržište rada, ili će se školovati izgubljene generacije.

On kaže da su najčešće zamerke investitora iz inostranstva, ali i domaćih privrednika problem kvalitetna radna snaga, dodajući da dualno obrazovanje svi doživljavaju na svoj način i često se može čuti da „država želi da dobije jeftinu radnu snagu na traci“.

„Pokušavamo da otklonimo tu vrstu nerazumevanja“, rekao je Čadež i dodao da je uloga lokalne samouprave značajna za podsticaj da se odgovori na potrebe za obrazovanom radnom snagom.

„Svi su svesni da se dualno obrazovanje uvodi korak po korak. Niko to nije uveo za jednu školsku godinu. Treba da uvodimo profile za koje znamo da će biti održivi narednih 10 do 15 godina“, rekao je predsednik PKS.

Prema njegovim rečima, suština dualnog obrazovanja je da se učenici školuju u školi, a da dobar deo svog učenja imaju na radnom mestu u fabrikama, a da mentor bude neko ko je sertifikovan u tom preduzeću.

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić rekao je da su u Srbiji problem nezaposlenost, nova radna mesta, ali da i privreda ima poteškoće u pronalaženju kvalitetne radne snage.

On je dodao da dolaskom stranih investitora dolaze i nove tehnologije, te da radna snaga u Srbiji mora biti spremna da odgovori njihovim zahtevima, a da dualno obrazovanje pruža tu mogućnost.

Partnerskim radom, naglašava, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, PKS, lokalnih samouprava, škola, privrede, može se odgovoriti savremenim potrebama tržišta rada.

Direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju Ursula Lojbli ukazala je na pozitivan primer Švajcarske sa dualnim obrazovanjem, te da je jedan od ciljeva i da se mladi zadržavaju u manjim sredinama, a da se ne sele u veće gradove. Zbog toga su, kako kaže, u razvijanju tog koncepta obrazovanja važne lokalne samouprave.

Savetnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za dualno obrazovanje Gabrijela Grujić naglašava da je se sa uvođenjem dualnog obrazovanja u škole akcenat stavlja na funkcionalnost obrazovanja.

„Fokus je danas na srednjem stručnom obrazovanju jer kompanije imaju veliki problem sa kadrovima. Danas se daju velika sredstva za neformalno obrazovanje“, pojasnila je ona.

Prema njenim rečima, škole koje razviju sistem dualnog obrazovanja sklapaće ugovore sa kompanijama i roditeljima, a učenici će raditi u realnim uslovima.

Direktor sektora edukacije PKS Mirjana Kovačević naglasila je da je dualno obrazovanje model koji razvija sklonost učenika prema preduzetništvu i da se to najbolje pokazalo u zemljama koje su ga već uvele.