Унутрашње уређење

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ МИНИСТАРСТВА

*** У Министарству се образују следеће основне унутрашње јединице:

 1. Сектор за предшколско и основно образовање и васпитањe;
 2. Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих;
 3. Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције;
 4. Сектор за високо образовање;
 5. Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању;
 6. Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције;
 7. Сектор за дигитализацију у просвети и науци;
 8. Сектор за дуално образовање и васпитање;
 9. Сектор за финансије;
 10. Сектор за инспекцијске послове;
 11. Сектор за науку и
 12. Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

*** У Министарству се као посебне унутрашње јединице образују Секретаријат Министарства и Кабинет министра

*** У Министарству се образују Одељење за координацију рада школских управа, Одсек за правне послове и Група за интерну ревизију, као уже унутрашње јединице изван сектора и Секретаријата

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.