Унутрашње уређење

Основне унутрашње јединице Министарства су:

 1. Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање;
 2. Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих
 3. Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
 4. Сектор за развој и високо образовање
 5. Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције
 6. Сектор за правне послове
 7. Сектор за финансије
 8. Сектор за инспекцијске послове
 9. Сектор за науку
 10. Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

Посебне унутрашње јединице образују Секретаријат Министарства и Кабинет министра

Уже унутрашње јединице изван сектора и Секретаријата у Министарству су:

 • Група за интерну ревизију
 • Одељење за координацију рада школских управа

• Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја на који је Влада дала сагласност 27. фебруара 2015. године

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја на који је Влада дала сагласност Закључком 05 Број:110-4990/2015 од 07. маја 2015. године

Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја на који је Влада дала сагласност Закључком 05 Број:110-00-411/2015 -02/ oktobar 2015.

Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја на који је Влада дала сагласност 29. септембра 2016. године

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.