Unutrašnje uređenje

UNUTRAŠNjE UREĐENjE MINISTARSTVA

*** U Ministarstvu se obrazuju sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

 1. Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje;
 2. Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih;
 3. Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije;
 4. Sektor za visoko obrazovanje;
 5. Sektor za učenički i studentski standard i investicije;
 6. Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci;
 7. Sektor za dualno obrazovanje i vaspitanje;
 8. Sektor za finansije;
 9. Sektor za inspekcijske poslove;
 10. Sektor za nauku i
 11. Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem

*** U Ministarstvu se kao posebne unutrašnje jedinice obrazuju Sekretarijat Ministarstva i Kabinet ministra

*** U Ministarstvu se obrazuju Odeljenje za koordinaciju rada školskih uprava, Odsek za pravne poslove, Odsek za ljudska i manjinska prava u obrazovanju i Grupa za internu reviziju, kao uže unutrašnje jedinice izvan sektora i Sekretarijata

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.