Unutrašnje uređenje

UNUTRAŠNjE UREĐENjE MINISTARSTVA

*** U Ministarstvu se obrazuju sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

 1. Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje;
 2. Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih;
 3. Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije;
 4. Sektor za razvoj i visoko obrazovanje;
 5. Sektor za učenički i studentski standard;
 6. Sektor za investicije;
 7. Sektor za strateško planiranje;
 8. Sektor za finansije;
 9. 9. Sektor za inspekcijske poslove;
 10. 10. Sektor za nauku i
 11. Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem.

*** U Ministarstvu se kao posebne unutrašnje jedinice obrazuju Sekretarijat Ministarstva i Kabinet ministra.

*** U Ministarstvu se obrazuju Odsek za pravne poslove, Grupa za internu reviziju i Odeljenje za koordinaciju rada školskih uprava, kao uže unutrašnje jedinice izvan sektora i Sekretarijata.

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.