УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

Правилником о упису ученика у средњу школу утврђују се мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у средњу школу (у даљем тексту: школа), садржина, време, место и начин полагања пријемног испита, вредновање учешћа ученика осмог разреда на такмичењима и врсте такмичења чија се места вреднују, упис у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности и друга питања везана за упис у школу.

>> Правилник о упису ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ И
УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.