Stalna postavka Legata akademika Nikola Koke Jankovića (1926-2017) u saradnji sa Fakultetom inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu upotpunjena je i posetiocima se kompjuterski generisanom slikom i tekstom prezentuje virtuelni segment postavke i približava njen sadržaj.  

Inače, u Legatu Nikole Koke Jankovića, u  decembru 2019. godine svečano je otvorena stalna izložbena postavka koja sadrži dela koje je umetnik zaveštao svom rodnom gradu i Univerzitetu u Kragujevcu.  Akademik Janković zaveštao je, Ugovorom o poklonu  svom rodnom gradu i Univerzitetu u Kragujevcu svoja umetnička dela (skulpture i crteže), stvari iz svog beogradskog ateljea, uključujući i ličnu biblioteku.

U zdanju Legata koje je, po umetnikovoj želji, projektovao arhitekta Zoran Gagić, a realizacijom izložbene postavke pod nazivom „Živeti umetnost“ rukovodila je Katarina Babić, viši kustos – istoričar umetnosti, u saradnji sa dr Zdravkom Joksimovićem, profesorom FLU i Zoranom Šefkušićem, kustosom SANU. U zgradi Legata, voljom darodavca, smeštene su i kancelarije Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu.

Izražavajući veliko poštovanje prema svom redovnom članu i u znak saradnje sa Univerzitetom u Kragujevcu, oko 40 akademika i zaposlenih u SANU prisustvovalo je svečanom otvaranju postavke. U ime SANU obratio se  akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU, ukazujući da je otvaranje Legata u čast velikog umetnika, profesora, kreatora i stvaraoca znak vitalnosti grada Kragujevca i šansa da se Srbija vrati na put normalnosti.

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović, ukazao je na značaj Legata za grad Kragujevac i razvoj samog Univerziteta, ističući da Legat na jedinstven način simbolizuje i objedinjuje nauku i kulturu sa dobročinstvom, odanošću svom zavičaju i nacionalnom biću.

O liku i delu akademika Nikole Koke Jankovića govorili su akademik Milan Lojanica, sekretar Odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU i Zdravko Joksimović, nekadašnji student akademika Nikole Koke Jankovića, a sada profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu.

U ime familije Janković, obratila se Mirjana Janković Martinović.

U muzičkom delu programa izvedene su kompozicije Dragane Jovanović: Recuardos de Vals, Push Y Me, Aydes Virays Arno, u izvođenju Saše Mirkovića (viola) i Vladimira Blagojevića (harmonika).