Na nedavno održanom međunarodnom takmičenju „INVENTIONS vs CORONA – Invention Contest for the Benefit of Humanity Against COVID-19“, na kome su učestvovali istraživači iz 35 zemalja sa 202 pronalaska, istraživačka grupa prof. dr Vladimira Pavlovića je nagrađena bronzanom medaljom za razvoj antimikrobnih i antivirusnih materijala za prevenciju širenja korona virusa i drugih patogenih bioaerosola iz ventilacionih uređaja.

Takmičenje je  održano pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije udruženja pronalazača (International Federation of Inventors Associations – IFIA), a istraživačka grupa prof. Pavlovića je bila jedini učesnik iz Srbije. Pored dr Vladimira Pavlovića, redovnog profesora Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i naučnog savetnika Instituta tehničkih nauka SANU,  u multidisciplinarnom istraživačkom timu su bili i dr Branislav Vlahović, redovni profesor Centralnog univerziteta Severne Karoline (SAD), dr Vera Pavlović, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Suzana Filipović, naučni saradnik Instituta tehničkih nauka SANU, dr Pavle Mašković, vanredni profesor Agronomskog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu i dr Predrag Petrović, redovni profesor Tehničkog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu.

Čestitamo na postignutom uspehu!