Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fond za inovacionu delatnost, Delegacija Evropske unije u Srbiji i Svetska banka obeležili su danas završetak „Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji“, koji je finansiran sa 2,5 miliona evra iz Pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA) za 2013. godinu, a realizovan u saradnji sa Svetskom bankom.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević rekao je na svečanosti u Naučno tehnološkom parku da je cilj projekta bio je da se nauka i privreda bolje povežu i da se kapaciteti bolje koriste u svrhu komercijalizacije naučnih istraživanja i unapređenja transfera tehnologije.

Srbija se u tom smeru zaista menja. Država podstiče razvoj Fonda za inovacije. Cilj nam je da kroz Fond za nauku stvorimo sredstva koja neće biti samo budžetska, nego će se slivati i iz privrede, rekao je Šarčević.

On je rekao da će donošenjem novih zakona biti promenjen način finansiranja i da očekuje da će se Zakon o nauci i istraživanjima uskoro naći u Skupštini Srbije. Najavio je i da će do kraja godine biti završen Naučno tehnološki park u Novom Sadu.

Šarčević je zahvalio predstavnicima Svetske banke i Evropske unije, jer su prepoznali kapacitete Srbije i uložili sredstva koja su iskorišćena, između ostalog, kroz inovativne vaučere i druge modele na najbolji mogući način.

Direktor Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac zahvalio je, takođe, EU i Svetskoj banci, ali i Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja na moralnoj i materijalnoj podršci.

On je rekao da je kroz ovaj projekat osmišljen program saradnje nauke i privrede i da kroz njega konzorcijumi privatnih preduzeća i naučno istraživačkih ustanova mogu da dobiju podršku od oko 300.000 evra bespovratnih sredstava.

Ovaj projekat, između ostalog, iznedrio je Kancelariju za transfer tehnologija koja zajedno sa Centrima za transfer tehnologija na fakultetima u univerziteta u Srbiji ima zadatak da pomogne istraživanjima koja su dovoljno zrela da ugledaju svetlost tržišta. U okviru ove kancelarije uspostavljen je i mehanizam vaučera, rekao je on i najavio da će novi poziv za inovacione vaučere biti objavljen u drugoj polovini marta.

Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Sem Fabrici kazao je da je znanje potrebno biznisu i da su nauka i privreda do sada u Srbiji vodile „odvojene živote“ i da ih je trebalo povezati.

Trebalo je napraviti most između znanja i poslovnog sektora i u tome smo uspeli, rekao je Fabrici.

Prema njegovim rečima, neki akademski krugovi bili skeptični na početku projekta, ali  su predrasude razbijene potpisivanjem prvih ugovora, koji su danas na tržištu.

On je zaključio da „Srbija postiže odlične rezultate“ i da su inovatori dobili šansu u Srbiji.

Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Stiven Ndegva ocenio je da je projekat bio veoma uspešan i najavio da će Svetska banka nastaviti da pomaže Srbiju.

Program transfera tehnologije podržao je 19 projekata naučno-istraživačkih institucija u iznosu od 360 hiljada evra, među kojima su tri pronašla patnera u privredi i sklopila licencni ugovor za plasman proizvoda na tržište. Nakon svoje pilot faze postaje stalni program Fonda, a poziv je otvoren tokom cele godine.

Razvijeno je 11 usluga, a među njima najznačajnija su inovacioni vaučeri. Finansijsku pomoć kroz 220 inovacionih vaučera dobilo je 180 malih i srednjih preduzeća, u ukupnom iznosu od 1,17 miliona evra.

Programom saradnje nauke i privrede podržano je 14 inovativnih projekata konzorcijuma koji se sastoje od preduzeća i javnih naučno-istraživačkih organizacija, u ukupnoj vrednosti od 4,4 miliona evra.

Kroz Projekat je takođe pružena kontinuirana tehnička podrška Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u izradi Strategije razvoja naučnoistraživačkog i inovacionog sektora i Platforme za razvoj naučnoistraživačke infrastrukture, sa pratećim akcionim planovima.

U okviru svečanosti održan je i panel Primenjena naučna istraživanja, inovacije i njihovo finansiranje u Srbiji“ na kome je, između ostalih,  govorio i državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Vladimir Popović.