Danas je prvi dan online probnog završnog iz maternjeg jezika koji je počeo u 8.00 čaova i završava se u 20 časova.

Razlog zašto je omogućen rad od 12 časova je da se rastereti sistem i omogući neometani rad. Oko 12.30 većina učenika se ulogovala i došlo je do preopterećenja.

Kancelarija za IT i Komtrejd rade na proširenju resursa i podizanju kapaciteta. Svako dete koje je pokušalo da radi i ako je tokom relizacije došlo do preopterećenja moglo je da pristupi ponovo i nastavi rad na testu.