Na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada Republike Srbije usvojila je, na sednici održanoj 30. jula 2018. godine, Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – “Istraživanje za inovacije“.

Akcionim planom su, na osnovu analize postojećeg stanja i ključnih problema sa kojima se kao društvo susrećemo, utvrđene mere za unapređenje izvrsnosti i relevantnosti u oblasti nauke i ekosistema inovacija u okviru posebnih ciljeva definisanih Strategijom do 2020. godine, kao i instrumenti i smernice za njihovo ostvarenje.

Akcionim planom ostvariće se misija Strategije u cilju uspostavljanja delotvornog nacionalnog istraživačkog i inovacionog sistema integrisanog u Evropski istraživački prostor, koji se oslanja na partnerstva u zemlji i inostranstvu i doprinosi ekonomskom rastu, podizanju konkurentnosti privrede, društvenom i kulturnom napretku, podizanju standarda građana i kvalitetu života.

Tekst Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – “Istraživanje za inovacije“ biće objavljen u Službenom glasniku i dostupan na internet stranici Ministarstva.