Skupština Srbije Republike Srbije usvojila je 29. Septembra Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, kojim se između, ostalog uređuje oblast angažovanja lektora srpskog jezika na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, dok se Univerzitetu u Beogradu utvrđuje status visokoškolske ustanove od nacionalnog značaja.

Novina je i uvođenje menadžera na akademije strukovnih studija i visoke škole.

Cilj usvojenih izmena je unapređenje kontrole kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i poboljšanje funkcionisanja organa upravljanja i organa poslovođenja visokoškolskih ustanova.

Izmene zakona su usvojene jer su stvoreni uslovi za povećanje delatnosti visokog obrazovanja, ali i da bi se ostvarila bolja veza privrede i društva u celini i da se utiče na unapređenje funkcionalnog znanja studenata i poveća zapošljivost.

Predviđeno je i da stari studenti dobiju još godinu dana da završe studije. Produženje će dobiti studenti koji su fakultet upisali po starom planu i programu, koji su školovanje morali da završe do 30. septembra, ali i oni koji studiraju po Bolonji, a koji su potrošili maksimum od osam godina za četvorogodišnje studije.

Skupština je usvojila i Zakon o profesijama od posebnog interesa za Srbiju i uslovima njihovog obavljanja.