Univerzitetski centar za studente sa hendikepom pokrenuo je veb stranu kako bi se poboljšala dostupnost informacija i sadržaja koji se odnose na njegov rad.

Sajt je pristupačan slepim i slabovidim osobama koje koriste govorni program, kao i osobama sa disleksijom.

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom je organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu i bavi se unapređenjem položaja studenata sa hendikepom i njihovim aktivnim uključivanjem u sistem visokog obrazovanja.

Sajtu možete pristupiti na linku http://ucsh.rect.bg.ac.rs/ .