Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja povećalo je stipendije za studente na doktorskim akademskim studijama sa 40.000 dinara na 46.000 dinara, a za učenike mlade talente, koji su osvojili jedno od prva tri mesta na Olimpijadama znanja  sa 25.000 dinara na 27.000 dinara.
 
Prethodno povećanje bilo je oktobra 2017. godine, sa 32.000 dinara na 40.000 dinara za stipendiste na doktorskim akademskim studijama, a za učenike sa 20.000 dinara na 25.000 dinara. Pre toga povećanja stipendija nije bilo 8 godina.

Od aprila ove godine će biti uključeno još do 200 doktoranada i deset učenika.

Planirani datum isplate stipendija za januar 2019. godine je 11. februar 2019. godine za trenutno aktivne stipendiste, a za nove stipendiste isplata kreće od aprila 2019. godine.