Према подацима које се доставили директори основних школа, излазност ученика на полагање теста из математике, који је данас одржан у оквиру завршног испита, била је висока.

Од укупно 177 јединица локалне самоуправе, градова и општина, у  67 општина забележена је излазност од 100 одсто.

У 114 општина излазност је већа од 99 одсто, док у 145 излазност износи 98 одсто. Само је у 32 општине излазност нешто мања, у распону од 89, 51 до 98 одсто, што се објашњава одустајањем полазника у школама за образовање одраслих који, по правилу, чешће приступају испиту у августовском року.

У односу на тест из српског језика и комбиновани тест које су ученици претходно полагали није уочено осипање броја ученика који су решавали тест из математике.

До овог тренутка школе нису пријавиле неправилности током одржавања испита.