Odsek za ljudska i manjinska prava u obrazovanju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz snažnu podršku nacionalnih saveta nacionalnih manjina, organizuje proces učenja na daljinu za učenike pripadnike osam nacionalnih manjina koji se obrazuju na svom maternjem jeziku: na bugarskom, mađarskom, rusinskom, rumunskom, slovačkom albanskom, bosanskom  i hrvatskom jeziku.

Na taj način Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastavlja da obezbeđuje podršku učenicima, nastavnicima i roditeljima u trenutnoj specifičnoj epidemiološkoj situaciji. Povećanje dostupnosti procesa obrazovanja za sve učenike i učenice, uključujući i one koji nastavu pohađaju na jednom od 8 jezika nacionalnih manjina ostvaruje se kroz različite kanale i oblike komunikacije. Internet stranica Ministarstva jedan je od oblika aktivne komunikacije.

Ažurirani obrazovni sadržaji u vezi sa organizacijom nastave na daljinu na jezicima nacionalnih manjina dostupni su na sledećem linku https://www.rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php. Učenici, roditelji i nastavnici mogu pronaći obrazovne materijale i uputstva na banerima za svaki od osam jezika nacionalnih maljina, kao i linkove ka snimljenim časovima na daljinu za tekuću školsku 2020/2021. godinu.

Tu se nalaze materijali koji su ranije postavljeni ali su i dalje aktuelni, kao i linkovi na kojima su prevodi informacija koje su dostavljene ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Ministarstvo, ohrabreno postignutim rezultatima u realizaciji učenja na daljinu tokom vanrednog stanja, zahvaljuje svima koji doprinose uspešnoj realizaciji ove važne aktivnosti za unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja za sve.