Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstvo nauke Crne Gore, po prvi put, raspisali su zajednički Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između  Republike Srbije i Republike Crne Gore za  period  15. oktobar 2016. – 15. oktobar 2018. godine.

Konkurs je otvoren do 31. maja 2016. godine i  mogu se prijaviti nosioci naučnog istraživanja, čije nacionalne naučnoistraživačke projekte već finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koji su upisani u Registar akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Projekat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, kao i utvrđene kriterijume Ministarstva.

Prednost pri izboru projekta će imati projekti iz sledećih oblasti: poljoprivredna i hrana, medicina i zdravlje ljudi, održivi razvoj, energija, informaciono-komunikacione tehnologije, novi materijali, proizvodi i usluge i kulturna baština.

U zavisnosti od primenljivosti rezultata projekta, posebna pažnja biće posvećena projektima koje vode mlađi istraživači, a prednost će imati predlozi koji imaju podršku partnera iz privrede. Vreme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine. Predviđeni rok za početak projekata je 15. oktobar 2016. godine, a za završetak 15. oktobar 2018. godine.

Rukovodilac projekta mora biti imenovan za svaku projekat i u Republici Srbiji i u Crnoj Gori, a zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstvu nauke Crne Gore.

Ovim Konkursom otvara se mogućnost naučnicima i naučno-istraživačkim timovima da sa kolegama iz Crne Gore rade na zajedničkim projektima, razvijaju mobilnost, razmenjuju stečena znanja i iskustva, i kao rezultat zajedničkog rada dolaze do novih saznanja.
Konkurs je raspisan na osnovu Sporazuma između Vlade  Republike Srbije i Vlade Crne Gore  o naučnoj i tehnološkoj saradnji, kao i Programa saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva nauke Crne Gore u oblastima nauke i tehnologije za period 2015/2017. godina, potpisanog 17. septembra 2015. godine.

Detalje i uslove konkursa možete preuzeti na sledećem linku:  http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/