Žalbe i primedbe u vezi sa projektom

SRP / ENG

Svaki pojedinac koji se oseća ugroženim ili oštećenim zbog neke od konkretnih aktivnosti projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ može podneti žalbu. Žalbe mogu podneti:

  • građani koji smatraju da su oštećeni zbog građevinskih radova u okviru projekta (raseljavanje iz prostorija u kojima se realizuju građevinski radovi, nerešena imovinska pitanja, otkup zemljišta, eksproprijacija, uticaj na životnu sredinu, neodgovarajuća bezbednost tokom radova i slično);
  • građani na koje aktivnosti projekta u lokalnoj sredini utiču na bilo koji način za koji smatraju da ih ugrožava (neprimereno ponašanje zaposlenih na projektu i izvođača radova, ugrožena prava, nepoštavanje pravednosti i slično).

Žalba se podnosi popunjavanjem žalbenog formulara i to na jedan od sledećih načina:

  • Popunjavanjem elektronskog formulara, koji možete naći ovde.

Kada popunite sva polja, kliknite ikonu na kojoj piše „Submit“ na dnu strane i obrazac će biti automatski poslat. Vodite računa da možete samo jednom poslati jedan obrazac, ne možete se vratiti nazad na popunjavanje istog obrasca kada ga pošaljete, odn. kada kliknete „Submit“.

  • Popunjavanjem formulara u Word-u, koji možete naći ovde.

Kada popunite formular, možete ga poslati na dva načina:

a) Snimite ga i pošaljite ga elektronskom poštom (e-mail) na adresu ecec@mpn.gov.rs.

b) Odštampajte ga i pošaljite poštom na sledeću adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

za projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Svi lični podaci koje dostavite koristiće se u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka i neće biti javno objavljivani. Kontakt podatke ćemo koristiti isključivo za buduću komunikaciju u vezi Vaše žalbe.

Žalbu možete dostaviti i bez navođenja svojih podataka i kontakta, ali u tom slučaju nećemo biti u mogućnosti da Vam odgovorimo.

Spisak žalbi u vezi sa projektom

Projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ se realizuje uz pomoć zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj broj 8693YF.

Kontakt:

Jedinica za upravljanje projektom „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
011/362-2610, 363-1551
ecec@mpn.gov.rs