Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja razgovarali su danas sa zamenikom predsednika Nacionalne Fondacije za prirodne nauke Republike Kine Fu Gaom  o uspostavljanju saradnje.

Zamenik predsednika NSFC predstavio rad  te institucije i predložio nekoliko vidova saradnje sa Srbijom nakon potpisivanje memoranduma o saradnji.

Nacionalna Fondacija za prirodne nauke Republike Kine je odgovorna za usmeravanje, koordinaciju i efikasno korišćenje nacionalnog naučnog fonda za prirodne nauke, za podršku osnovnim istraživanjima i podsticanje istraživanja, kao i uspostavljanje partnerstva sa domaćim institucijama i agencijama, ali i institucijama u drugim zemljama i regionima i uspostavljanje međunarodne saradnje.

Državni sekretar zadužen za nauku prof. dr Vladimir Popović upoznao je sagovornike o reformama u oblasti nauke i tehnološkog razvoja u Srbiji, kao i sa formiranjem Fonda za nauku.

Sagovornici su ocenili da se naučna saradnja NSFC i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja može realizovati kroz razmenu studenata i istraživača i zajedničke projekte kineskih i srpskih istraživača.

Predstavnici ministarstva i Nacionalne fondacije za prirodne nauke Kine, dogovorili su se da ubrzo nakon potpisivanja memoranduma o saradnji, formiraju zajednički komiteta za naučno-tehnološku saradnju koja će pratiti evaluaciju i realizaciju projekata prijavljenih na osnovu Javnog poziva za zajedničke projekte.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnici ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Viktor Nedović, dr Saša Lazović i dr Marina Soković.