Prvi poziv za podnošenje projekta koji je raspisao Fond za nauku Republike Srbije za Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS) je zvanično zatvoren.

Na portal eUprave je pristiglo 585 prijava projekata iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Bora, Čačka, Kosovske Mitrovice, Novog Pazara i Sremske Kamenice.

Na osnovu analize nosilaca realizacije, 372 predloga projekata su podneli rukovodioci sa fakulteta, 203 rukovodioci sa instituta, a 10 projekata sa integrisanih univerziteta.

Kada je u pitanju raspodela prema oblastima, 31,36% prijava su iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, 27% iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, 16,75% iz društvenih nauka, 12,55% iz medicinskih nauka, 9,55% iz biotehničkih nauka i 2,79% iz humanističkih nauka.

Pristigle prijave i ispravnost projektne dokumentacije se trenutno proveravaju, nakon čega će učesnici biti obavešteni o statusu predloga projekta.

O daljim koracima će svi učesnici Programa biti obaveštavani putem sajta www.fondzanauku.gov.rs, kao i kroz ostale kanale komunikacija Fonda za nauku Republike Srbije.

Predlozi projekata koji prođu administrativnu proveru se upućuju na evaluaciju kod nezavisnih recenzenata, i ukoliko su zadovoljili kriterijume Izvrsnosti, Uticaja i Realizacije, kvalifikuju se za drugi stepen evaluacije koji uključuje prezentaciju pred članovima Programskog odbora za evaluaciju projekata.