Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i „Prosvetni pregled“ su i ove godine pripremili i izdali zbirke zadataka za pripremu završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja. Iz štampe su izašle Zbirka zadataka iz matematike, Zbirka iz srpskog (maternjeg) jezika i Zbirka za pripremu kombinovanog testa (sa pitanjima i zadacima iz biologije, hemije, fizike, istorije i geografije) i mogu se nabaviti u svim knjižarama „Prosvetnog pregleda“ i distributivnoj mreži širom zemlje.

Zbirke su štampane na srpskom jeziku i na osam manjinskih jezika (mađarskom, hrvatskom, bosanskom, albanskom, bugarskom, rusinskom, slovačkom i rumunskom).